Kolokyumda sunulacak bildiri özetleri, özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve kuramsal derinlikte olmalı (en az 500, en fazla 1000 sözcük), ancak yazara/yazarlara ilişkin kimlik tanımlayıcı bilgi içermemelidir. Kolokyuma farklı alanlarda ve sektörlerde çalışan meslek mensuplarının bildiri sunması ve katılım göstermesi beklenmektedir.

 

Bildiri özetleri; Bilim Kurulu tarafından kolokyum temasına uygunluk, bildirinin yöntem ve kapsamının net olarak açıklanması,çalışmanın özgünlük ve güncelliği, bildiri başlığının içeriği yansıtması ve bildirinin yeterli bilimsel içeriğe sahip olup olmadığı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Özet göndermek isteyenlerin aşağıda yer alan başvuru formunu 19 Ağustos 2019 tarihine kadar doldurmaları rica olunur.

 

Kolokyum Takvimi*:

 

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih: 19 Ağustos 2019

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi: 20 Eylül 2019

 

* Kolokyum takviminde olası tarih değişikliklerini ve kolokyuma ait gelişmeleri Odamız web sayfasından  takip edebilirsiniz.

Başvuru Formu
Etkinlik Sekretaryası
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Atatürk Bulvarı No: 219/8

Çankaya / Ankara 

+90 312 418 61 43 kolokyum@spo.org.tr