Çağrı Metni

 

Planlama meslek alanı hem akademik hem mesleki pratik içerisindeki farklı boyutlarıyla derin bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Planlamanın ülkemizde kurumsallaşmasının en önemli ögelerinden Şehir Plancıları Odası`nın Kuruluşunun 50. Yılı`nda, planlama meslek alanındaki sorunları kapsamlı biçimde değerlendirme gerekliliği ortaya çıkmıştır.
 
Planlama bir varlıktır! Meslek alanımızdaki dönüm noktalarının yakalanabilmesi için, planlamaya yön veren kuramsal tartışmaların gelişimi, uygulama yöntemleri ile aktörlerin değişimi, mesleki örgütlülüğün ve kurumların dönüşümüne bakmak, plancının değişen rolünün de daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Yarım asırlık pratik ve teorik düzlemdeki gelişim ve birikimini temsil eden Şehir Plancıları Odası, ülkemizin politik, ideolojik ve ekonomik sorunlarının derinleştiği bu ortamda, planlamanın kuramsal ve kurumsal köklerini hatırlamak, bunları günümüz sorunlarına yanıt verebilecek şekilde yeniden düşünmek ve meslek alanımızın dönüm noktasındaki rolünü ortaya çıkarmayı önemsemektedir.

Planlama meslek alanı, imar affı gibi yasal düzenlemeler ile içi boşaltılarak araçsallaşma tehlikesi yaşayan imar disiplini içinde, kamu yararını esas alan planlama pratiklerinin terk edilmesi ile toplumdaki temel meşruiyet zemininin de aşınmasıyla karşı karşıyadır. Mesleki eğitim alanında, kadro ve mekan yetersizliklerine rağmen kontenjanların artırılması, zaten kamu ve özel sektörde "planlamanın varlık olarak kabul edilmemesi" yaklaşımının yaygınlaşmasıyla, yoğun bir işsizlik sorunu yaşayan planlama alanındaki riskleri daha da artırmaktadır. Bu nedenle planlama meslek alanının yaşamakta olduğu değişim ve dönüşümleri değerlendirmek, sorunları saptamak ve çözüm önerilerini ayrıntılı olarak ele almak amaçlanmaktadır.

Bütün bu nedenlerle, 2019 yılında düzenlenecek 43. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nun başlığı PLANLAMA, KAVRAMLAR VE ARAYIŞLAR olarak belirlenmiştir. Dünya Şehircilik Günü`nün 80. Yılında, TMMOB Şehir Plancıları Odası`nın kuruluşunun 50. Yılında düzenlenecek olan Kolokyum, 7-8-9 Kasım 2019 günlerinde, Ankara`da TED Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Kolokyumda sunulacak bildiriler, aşağıdaki temalar çerçevesinde  ele alınacaktır:

•    Planlamada kurumsallaşma arayışları
•    Planlamada dil arayışları
•    Planlamada yeni kavramlar
•    Planlamada yöntem arayışları
•    Planlamada aktörler ve paydaşlar
•    Planlamada karar alma süreçleri/mekanizmaları


Kolokyumda sunulacak bildiri özetleri, özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve kuramsal derinlikte olmalı (en az 500, en fazla 1000 sözcük), ancak yazara/yazarlara ilişkin kimlik tanımlayıcı bilgi içermemelidir. Kolokyuma farklı alanlarda ve sektörlerde çalışan meslek mensuplarının bildiri sunması ve katılım göstermesi beklenmektedir.
 

 

Kurullar

Yürütme Kurulu

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TMMOB ŞPO Ankara Şubesi 

TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

TED Üniversitesi

Doç. Dr. Kübra ÇAMUR

Dr. Duygu CİHANGER RIBEIRO

Dr. Gencay SERTER

Ayhan ERDOĞAN

Ceren İLTER

Orhan SARIALTUN

Ayşecan AKŞİT

Hülya ÇETİNKAYA

İlker Onur ÖZDEMİR

Sultan KARASÜLEYMANOĞLU

Arş. Gör. Sezen SAVRAN

Öğr. Gör. Can GÖLGELİOĞLU

Bilge BEKTAŞ

Ender İPLİKCİ

Gözde GÜLDAL

Murat YILDIZ

Özlem YALÇINKAYA

Pelin KILIÇ

Sıla ÖZKAVAF

Prof. Dr. Ali CENGİZKAN

Prof. Dr. Baykan GÜNAY

Doç. Dr. Ela ATAÇ KAVURMACI

Dr. Öğr. Üyesi Cansu CANARAN

Dr. Öğr. Üyesi Ersan OCAK

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Kamil ÜLKENLİ

Arş. Gör. Başak AYCAN

Arş. Gör. Irmak YAVUZ

Bilim Kurulu

TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TED Üniversitesi
TED Üniversitesi
TED Üniversitesi
TED Üniversitesi
TED Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Can HAMAMCI

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK

Prof. Dr. Güven Arif SARGIN

Dr. Öğr. Üyesi Doğan DURSUN

Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL

Doç. Dr. Adem Erdem ERBAŞ

Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

Doç. Dr. Kübra ÇAMUR

Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR 

Prof. Dr. Ali CENGİZKAN

Prof. Dr. Baykan GÜNAY

Prof. Dr. Namık Günay ERKAL

Dr. Öğr. Üyesi Cansu CANARAN

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Kamil ÜLKENLİ

Prof. Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ

Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU

Doç. Dr. Leyla ALKAN GÖKLER

Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI

Prof. Dr. Cenap SANCAR

Yrd. Doç. Dr. Özer KARAKAYACI 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Cenap YOLOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Tansel ERBİL

Doç. Dr. Olgu ÇALIŞKAN

Prof. Dr.  Yiğit EVREN

 
Etkinlik Sekretaryası
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Atatürk Bulvarı No: 219/8

Çankaya / Ankara 

+90 312 418 61 43 kolokyum@spo.org.tr